OGENBLIKSEM #2

Studio-13A presenteert tijdens Kunstroute Leiden de tentoonstelling OGENBLIKSEM #2.

OGENBLIKSEM #2 is het vervolg op de tentoonstelling OGENBLIKSEM, welke in de week voor de atelierroute Utrecht 2014 ad hoc is ontstaan en tijdens de route op het atelier van Chantal Breukers is gepresenteerd. Ondanks (of misschien juist daardoor) de snelheid waarmee het concept was samengesteld, was de tentoonstelling licht en pakkend en nodigde uit tot een vervolg.

De tentoonstelling is een initiatief van Chantal Breukers en Jans Muskee.

Deelnemende kunstenaars:
 Joost Bakker, Margo van Berkum, Dick van Berkum, Chantal Breukers, Marit Dik, Rosa Everts, Harm Hajonides, Sabine Liedtke, Jans Muskee, Marisa Rappart, PJ Roggeband.

Kunstroute Leiden, 27 en 28 september 2014, 12 tot 17 uur.
 Berlagestraat 13A, 2321 EJ, Leiden, t. 071-5767567, m. 0612114592

Lijn

Joost Bakker

Joost Bakker stadion_inverso_800

Joost Bakker – Stadion Inverso

Het werk van Joost Bakker krijgt vorm in verschillende media maar tekeningen en ‘levende tekeningen’ (schijnbaar eindeloze animaties) voeren de boventoon.

Eindigheid en in niet mindere mate de ontkenning van eindigheid spelen een belangrijke rol in het werk. Zeker ook in de animaties. Maar de onderwerpen variëren van monumentaal aandoende architectonische ontwerpen zoals de Stadion Inverso-serie tot ‘eenvoudige’ lijntekeningen als Between a Thougth.

Website: Joost Bakker
email: mail@joostbakker.info

Lijn


Margo van Berkum 

Margo van Berkum – Black Square, 15 x 11 cm.

Margo van Berkum is doorgedrongen tot de essentie van de tekenkunst.
Bij haar is het een vorm van kijken op de tast. Wat ze ziet wordt een zinnebeeld door het met potlood op papier aan te raken. In deze tekening heeft ze de ruimtebeleving van een zaal met vier grote ramen in de reflectie van het licht op de vloer tot stand gebracht.
Ze heeft de ruimte daarmee geen uiterlijke gedaante gegeven, maar tot een innerlijke ervaring gemaakt. Je kunt in die tekening opgaan, je de ruimte voorstellen en daarin jezelf verliezen. Het is een tekening zonder houvast.
Waar Margo van Berkum zich als tekenaar aan heeft vastgehouden om deze ervaring mogelijk te maken, blijft voor ons als kijker onbestemd. We waren rond door de ruimte zonder te beseffen waar we zijn.
Margo van Berkum is in staat die innerlijke beleving van zintuiglijke en mentale processen op opvallend kleine formaten te bewerkstelligen. Opnieuw wordt bewezen dat monumentaliteit geen kwestie is van formaat. Het is wel een kwestie van grootte, de grootte van de kunstenaar.
In alles blijft een kunstwerk van van Berkum een tekening. Ze is niet bezig een illusie op te roepen. De potloodstreepjes houden je bij het besef dat hier geen enkel effectbejag wordt nagestreefd.
Toch is iedere tekening van haar wel een ongrijpbare verschijning, alsof een gedachte wordt gematerialiseerd. Je tast ernaar, maar grijpt in het niets. En welke kunstenaar is nu in staat het niets te tekenen, zonder in het suggestieve te blijven steken? Margo van Berkum krijgt het zonder meer voor elkaar.
(Kunst van de dag; Galeries.nl, 18-01-2007) © Copyright 2014: Alex de Vries.

website: Margo van Berkum – Galeries.nl
email: margovanberkum@gmail.com

Lijn

Dick van Berkum

Morte (fonetisch), 1999, 45x60cm, oil on canvas, (aangepast) 800pix

Dick van Berkum – Morte (fonetisch), 1999, 45x60cm, oil on canvas

Dick van Berkum schildert zijn onderwerpen alsof hij ze voor het eerst ziet. Het is een vorm van scrutineuze – het is een anglicisme maar verzin er maar een beter Nederlands woord voor – waarneming die hij in het materiaal van de schilder vastlegt. Vanuit kunsthistorische condities en automatismen ben je meteen geneigd zijn werk in te delen bij een bepaalde Amerikanistische traditie. Als je je enigszins in dit werk verdiept – en daarvoor hoef je alleen maar een beetje anders te kijken dan je jezelf hebt laten aanleren – zie je dat Van Berkum met zijn werk de schilderkunst is herbegonnen. Met alles wat er al bestaat, begint hij vrolijk opnieuw. Dat betekent dat hij in de schildertraditie in feite traditieloos schildert en dat iedere vergelijking met stromingen, stijlen en scholen die achter ons liggen gemakzuchtige associaties zijn. Als je ja daarvan om wat reden ook niet kunt ontdoen, denk je al snel dat Van Berkum een doodlopende weg is ingeslagen. Gewoon omdat je niet voorbij dit ene schilderij kunt kijken, omdat je je maar blijft omdraaien om te kijken wat hij achter zich laat. In de kunstbeschouwing gaat het erom dat je voorbij het schilderij kunt kijken dat al is gemaakt, achterhaalt welke richting het werk neemt en de bereidheid daar je blik op te richten. Als je dat niet doet, houdt niet de schilderkunst op te bestaan, maar is de kunstbeschouwing zo dood als een pier. Dan is zeker die kokosnoot eerst keihard op je kop gevallen en sta je er nu nogal verdwaasd naar te kijken. Van Berkum drukt je meedogenloos met de neus op de feiten van de schilderkunstige verbeelding. Manifestere schilderkunst dan deze wordt er nauwelijks gemaakt. 23-10-2006
(Kunst van de dag; Galeries.nl, 23-10-2006) © Copyright 2014: Alex de Vries.

website: Dick van Berkum – Galeries.nl
email: dickvanberkum@gmail.com

Lijn

Chantal Breukers

ChantalBreukers800pix

ChantalBreukers – De stilte erna, 2013. Titeldrager uit de serie ‘de stilte erna’, 2011 – 2013. 10 werken van ca 32 x 25 cm, inkt, kralen en draad op kaasdoek.

Er is vooral verlangen.
Verlangen is wachten, is worden wat je mist. Verlangen is temmen, ordenen, bundelen, weven, borduren. In elke steek zit aandacht, geduld, traagheid. Het uitstel dat nodig is om te zien, te passen en te meten, om ergens betekenis aan te kunnen geven.

Hoe meer ze naar hem luisterde, hoe minder ze van hem hield.
Er is vooral verlangen.

website: Chantal Breukers
email: info@chantalbreukers.nl

Lijn


Marit Dik

Marit DikZT(in de keuken)2013-800pix

Marit Dik – z.t. (in de keuken), 27 x 22 x 8 cm., 2013

Gestart als psycholoog en sinds 2000 – na een opleiding aan de Nieuwe Akademie Utrecht – beeldend kunstenaar. Residencies, o.a. Hudson400 (USA) en in Leipzig (Duitsland).

Vaak beeldt Dik een jong meisje af. Haar onderwerpen lijken te dagdromen, ze zijn in zichzelf gekeerd. Haar schilderijen vinden plaats in alledaagse settings. De 3d- collages daarentegen lijken ( ) meer fantasieën over een andere wereld te zijn.
(Esther Didden, Jegens & Tevens, 2013)

website: Marit Dik
email: maritdik@maritdik.nl

 

 

 

Lijn

Rosa Everts

Rosa Everts – z.t., 2014

“Veel van mijn werk gaat over gebouwen. Vaak zijn dat lege gebouwen. Deze fascineren mij, vanwege de leegheid en de desolaatheid die ze soms uitstralen. Ze hebben hun functie verloren, maar vaak zijn er nog restjes te zien van vorige levens. In mijn werk probeer ik fragmenten van de verhalen en mogelijke gebeurtenissen van zulke plekken weer terug te halen, en soms toon ik juist de vervreemdende leegheid. Mijn inspiratie haal ik uit mijn directe omgeving; dat kan mijn eigen atelierruimte zijn, de expositieruimte waar mijn werk komt te hangen (niet zelden resulteert dit in locatiegebonden werk), maar vaak tref ik ook materiaal aan op straat, in dorpen en steden in binnen- en buitenland.”

website: Rosa Everts
email: Rosa@RosaEverts.nl

 

 

Lijn


Harm Hajonides

HajonidesIMG_4304.800pix

Harm Hajonides – U telt niet

Ik rommel en stommel, hakkel en breek botten in mijn beeldende werk. Sowieso ben ik woest. Om bij de dieren te horen blader ik in woordenboeken.
Om sprakeloos te worden moeten we eerst de woorden vernietigen.
Maar om dat te kunnen, moeten we eerst de dagelijkse (kranten)beelden vernietigen, moeten we woorden en beelden verscheuren en weer samenvoegen, moeten we van betekenisvolle woorden kreten en/of janktonen maken, moeten we letters tekenen die zomaar krassen worden en die dan weer figuratie worden tot ze terugkeren naar dierensporen. En als we dan al dat werk dagelijks doen, werkelijk dagelijks want anders vallen we al snel weer terug in mooipraterij en verklarende frivoliteiten, wil het onverwachts wel gebeuren, dat we naar levende beelden kijken die ons stil krijgen, die ons lam slaan, die doen verstommen.
Ik zou dat aanhankelijke beelden willen noemen.

website: Harm Hajonides – Blogspot
email: hhajonides@dds.nl

 

Lijn

Sabine Liedtke

Sabine Liedke 800pix

Sabine Liedtke – Birkenwerder I, 2014

Als ik als kind zei: ‘mijn vader is een Duitser’ voelde ik iets van onbehagen. Toen hij me vorig jaar een fotoalbum uit de WOII gaf met foto’s van mijn familie in vol nazi-ornaat wilde ik dit onderzoeken. Gaandeweg krijg ik steeds meer vragen en minder antwoorden. In september ga ik per trein naar Berlijn en Rusland. Dit om het landschap te ervaren en wat dit oproept om te zetten in beelden.
Ik begin vaak met intuïtief schetsen van gedachten. Ik heb een voorliefde voor papier, maar teken ook op doek. Het werk wordt opgebouwd in lagen met verschillende technieken(o.a.tekenen, schilderen, grafiek).

website: Sabine Liedtke
email: sabineliedtke71@gmail.com

 

 

 

 

 

Lijn

Jans Muskee

Jans Muskee_schilderijtje28-600

Jans Muskee – “69”, Oliepastel potlood papier papier linnen, 40 x 50 cm., 2013

Jans Muskee heeft naam gemaakt met realistische tekeningen van absurdistische en vervreemdende situaties, waarbij intermenselijke relaties een grote rol spelen. Dat doet hij vaak op gigantisch formaat, maar vaak maakt hij ook kleinere tekeningen. Muskee ensceneert foto’s om ze vervolgens op groot formaat na te maken met oliepastels. Hij wil zo fotorealistisch mogelijk te werk gaan, maar zijn materiaal laat meer realisme niet toe. In zijn nieuwste werken is hij op zoek naar de overgang tussen detailering en schets.
Tekst: galerie with tjalling 

website: Jans Muskee
email: jansmuskee@telfort.nl

Lijn

 

 

 


Marissa Rappard

Marsissa Rappart scroll (detail) potlood op papier 1 x 10 m 2014 (aangpast) 800 pix

Marsissa Rappart – Scroll (detail), potlood op papier, 1 x 10 m., 2014

In de tekeningen van Marisa Rappard word je op dwaaltocht gestuurd door (on)denkbare eilanden en onherbergzame oorden, waar je verontrustende personages tegenkomt. Een magere man wordt er bijna opgegeten door zijn eigen angst. Spookachtige dieren worstelen met elkaar. De Dood dobbert eenzaam en verloren in een boot op zee. Er zijn rotsen waarop boten te pletter slaan, er is een ziener die door de tijd heen kijkt. Je kunt er een meisje treffen dat een zachtaardig zeewezen liefkoost. En er is een drager van een heilig vuur.

Rappard ontleent deze figuren, dieren, flora en landschappen aan bronnen als de actualiteit, de kunstgeschiedenis, volkskunst en oude reisverslagen. Al tekenend haalt ze de beelden door de mangel van haar eigen verbeelding. Zo ontstaat er een opeenstapeling van vreemde persoonlijke mythes en legenden.

Ze legt deze verhalen vast zoals ze zich aan haar voordoen: niet geordend als een chronologisch geheel, maar in flarden. Ze zoomt in en uit, schakelt tussen verschillende momenten. Hier, een detail – een edelsteen, een portret van een stamleider. Daar, een scene – geharnaste mannen die een boot afkomen, die vechten om een eiland. Het eiland brengt ze in kaart. Ze inventariseert welke gebruiksvoorwerpen je er kunt vinden. Toont in één tekening verschillende momenten naast elkaar.

Ook zoomt ze nog veel verder uit en toont alle fragmenten tegelijkertijd, op grote vellen papier die ze vult met eindeloos veel lagen van lijnen, krassen en vlekken. Dwalend door deze ogenschijnlijke wirwar doemen er onverwachts scenes en figuren op: verloren fluisteringen uit vroegere tijden en van denkbeeldige plekken, die je al kijkend toch weer ontglippen.

website: Marissa Rappard
email: info@marissarappard.nl

Lijn

PJ Roggeband

PJR (Roggebrand) 01. DOORGRONDER (aangepast) 800 pix

PJ Roggeband opereert op het snijvlak van tekenen, taal en openbarende kunst. Naast exposities en verrassende optredens initieert hij ook allerlei projecten in het kader van kunst & publieke ruimte. Een mooi voorbeeld is zijn Voetbal- & Kunstproject ‘Terreinwinst’ bij de Amsterdamse amateurclub ASV Arsenal.

Sinds 2002 houdt PJ Roggeband zich onvoorwaardelijk bezig met de 11 in het algemeen en met elfletterige woorden in het bijzonder. Resultaten van deze opmerkelijke zoektocht waren te zien in onder meer het literaire blad Tirade en te horen op festivals als Wintertuin en Poetry International. De website van zijn Elfletterig Genootschap is volgens insiders uitgegroeid tot het breedste weblog ter wereld.

website: PJ Roggeband – Elfletterig Genootschap
email: pjroggeband@online.nl

Lijn