INTRO

Studio-13A is een voormalige huisartsenpraktijk die is verbouwd om verschillende functies te vervullen zoals kantoor, digitaal atelier, leslokaal, tentoonstellingsruimte. Studio-13A is ook een kunst-initiatief van ons; Maria Horn en Rob Steenhorst.
De gedachte om kleine, specifieke tentoonstellingen te presenteren was er al langer. Met het vrijkomen van de grote praktijkruimte is deze gedachte deels verwezenlijkt.
Het doel is werk van kunstenaars te tonen die, om wat voor reden ook, onze aandacht hebben getrokken en weten vast te houden. De belangstelling voor deze kunstenaars is persoonlijk gemotiveerd. Studio-13A is dan ook geen commerciële galerie. Eerder een gelegenheid om werk van kunstenaar dat anders nauwelijks getoond (kan) word(en) toch te presenteren zodat het toch besproken kan gaan worden door collega kunstenaars en belangstellenden. De tentoonstelling frequentie is in beginsel laag; één maal per acht weken.
De pilot tentoonstelling was in september 2013. Tijdens de kunstroute Leiden werd naast het werk van Rob Steenhorst óók het werk van Paul Overdijk getoond. De eerste volwaardige tentoonstelling vind plaats tijdens de kunstroute Leiden 2014. Meer informatie hierover bij ‘tentoonstellingen’

Praktijk -Studio 13 a1280pix